top of page

כשאני נולדתי אלוהי הניגודים נפגשו.

הומור נאצי ומופלטה,

מוזיקה אלקטרונית וקצב ערבי,

חננה עם פה של ג'ורה

ונועה ליברטי אחת.

(כן, זה שם המשפחה האמיתי שלי)

bottom of page